بانک پرسش و پاسخ

گنجینه ای بزرگ پرسش و پاسخ در زمینه های:کامپیوتر و اینترنت- اجتماعی - اطلاعات عمومی - معارف اسلامی - مهدو یت - پزشکی - صحفات ویژه

-----
بانک پرسش و پاسخ


 
---- -----
آیا حرکت امام حسین ـ علیه السلام ـ فقط عبادی بود یا سیاسی هم بود؟
مبنای حکومت علوی مشروعیت است یا مقبولیت؟
فقه سیاسی چیست و به چه نوع احکامی گفته می شود و تاریخ پیدایش آن به چه دوره ای می
چه ارتباطی بین دین و سیاست وجود دارد؟
آیا احکام حکومتی ثابت هستند یا موقت می‎باشند؟
جایگاه «فقه حکومتی» در کلام قدماء چیست؟ و اگر چنین مطلبی بدان پرداخته
معنای واژه‌ی سیاست چیست؟ چه تفاوتی بین تعریف «سیاست» در فرهنگ سیاسی اس
می خواستم بدانم چرا باید دین در سیاست دخالت داشته باشد؟
امپریالیسم چیست؟
الف ـ چرا پیامبر اسلام (ص) در میان مسلمین خوب را از بد معرّفى نکرده حال آنکه تما
سیاست کشف حجاب رضاخان به تحریک چه کسانی اعمال شد؟ این سیاست قبلا کجا امتحان شده
چرا برخى، دین را برتر از ایدئولوژى مى دانند; هدف آنها از نفى ایدئولوژى از دین چی
آیا ورود دین‎داران در عمل سیاسی و عرصة سیاست باعث ناخالصی دین‎داری و آلوده شدن و
چرا علماء و اندیشمندان اسلامی قدیم و جدید نسبت به مسائل سیاسی، فقهی و اجتماعی جا
فرق سیاست مداری، سیاست دانی و سیاست بازی چیست؟
فرق سیاست مداری و سیاست بازی چیست؟ و سیاست پسندیده از دیدگاه اسلام چیست؟
سیاست را به طور خلاصه تعریف کنید؟
سیاست ما عین دیانت ما است، یعنی چه؟
چرا حضرت علی (علیه السلام) قرآنی را که در زمان خلافت ابوبکر جمع آوری کرده بودند
سوره‎های قرآن به چه ترتیبی در کتاب قرآن چیده شده‎اند؟ و اگر ترتیبی ندارند چرا؟
مخلوقات خداوند، بجز انسان مانند حیوانات و نباتات و جمادات چگونه خالق خود را تسبی
مگر قرار است مردم همه معصوم باشند و هیچ خطائی نکنند تا بتوانند به سعادت آخرت برس
دلائلی که ثابت کند حضرت علی ـ علیه السلام ـ قرآن را جمع آوری کرده است را بنویسید
واژة «عمّ» در آغاز سورة نبا در اصل «عن من» بوده نون در میم ا
چرا خط قرآنی خطاطهای ایرانی تبلیغ نمی شود و همه جا قرآنهای خط عثمان طه که خواندن
چرا در نام گذاری اجزاء قرآن بین قرآن خط عثمان طه با قرآن چاپ عربستان و پاکستان ف
آیا مصحف علی ـ علیه السّلام ـ که اکنون به اعتقاد شیعه در دست مهدی (امام دوازدهم
آیه «اقتربت الساعة و انشق القمر» از شعر «امروالقیس» که می‌گو
آیة 101 سوره مائده؛ بیانگر آن است که سؤالات مردم بر محتوای وحی تأثیر می گذارد! م
آیا معانی و الفاظ قرآن کریم از طرف خداوند است یا از طرف پیامبر اکرم(ص) ؟

 
----
پیشینه و سیر تطوّرات هرمنوتیک را بیان کنید.
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩  موضوعات: اطلاعات عمومی-علم و دانش

طرح سوال : پیشینه و سیر تطوّرات هرمنوتیک را بیان کنید.

جواب : ر باره ى پیشینه ى تاریخى و سیر تحول هرمنوتیک و تفاسیر مختلف آن، مطالب فراوانى است که به اختصار بیان مى گردد. اوّلین بار این اصطلاح توسط ارسطو به کار رفت; وى باب منطق قضایا از کتاب ارغنون را، بارى ارمیناس (PERI HERMENEIAS) به معناى « در باب تفسیر » نامید. ریشه ى بحث هاى هرمنوتیک معاصر در اندیشه و مکتوبات نیچه یافت مى شود[1]


هرمنوتیک در طول تاریخ کوتاه خود، گرفتار تعاریف متنوع و متفاوت و در نهایت منشأ روى کردها و ره یافت هاى متعدد شده است. هر تعریفى، قلمرو، اهداف و وظایف خاصّى را براى هرمنوتیک تعیین مى کند. مارتین کلادنیوس (1859 ـ 1710.م) هرمنوتیک را هنر تفسیر و دست یابى به فهم کامل و غیر مبهم متون گفتارى و نوشتارى تعریف مى کند. در قرون وسطا نیز هرمنوتیک به معناى تفسیر و تأویل کتاب مقدّس به کار رفته است.
آگوست وُلف، این دانش را به معناى علم به قواعد کشف اندیشه ى مؤلّف و گوینده استعمال نموده است. و شلایرماخر نیز هرمنوتیک را به مثابه روشى جهت جلوگیرى از خطر بد فهمى یا سوء فهمى معرفى مى کند.
ویلهلم دیلتاى، هرمنوتیک را روش شناسى علوم انسانى در مقابل روش شناسى علوم طبیعى به کار مى گرفت. هایدگر و گادامر، هرمنوتیک را به دکترین فهم و تبیین ماهیت فهم اختصاص داده و آن را از روش، به فلسفه تبدیل نموده اند.
گادامر نیز همانند هایدگر، در صدد بیان روشى براى فهم متن یا روش شناسى علوم انسانى نبود. او نیز به دنبال بنیانى هستى شناسانه بود; با این تفاوت که وى هستى شناسى فهم را دنبال مى کرد. و از آن جا که فهم را همیشه تفسیرى و تأویلى (inter pretative) مى دانست در ماهیت تأویل و تفسیر هم سخن مى گفت. هایدگر به تأمل در ماهیت فهم به عنوان هدفى متوسط و در ضمن تحلیل ساختار « دازاین » و به غرض رسیدن به پرسش از معناى هستى مى پرداخت. امّا هدف اصلى گادامر، تبیین حقیقتِ فهم و بنیان هاى وجودى آن است. گادامر بر خلاف دیلتاى، از روش شناسى علوم انسانى به حقیقت سیر نکرده; بلکه از هستى شناسى فهم به دنبال معرفت شناسى و روش شناسى بود. بر این اساس، نام کتاب خود را حقیقت و روش (truth and method) گذاشت. پل ریکور ـ متفکّر معاصر فرانسوى ـ ضمن تأثیر پذیرى از هایدگر، تحلیل وجود «دازاین» را دنبال نکرد و از طریق معنا شناسى، هستى شناسى را دنبال کرد و وصول به فهم هستى را ناگزیر از معنا شناسى دانست.
بنا بر این، تعاریف مختلف هرمنوتیک به صورت ذیل تحوّل یافته است:
هنر تفسیر کتاب مقدس (هنر تفسیر متون) علم به قواعد فهم متون (روش جلوگیرى از بد فهمی) روش شناسى علوم انسانی (تبیین ماهیت فهم).
هر یک از تعاریف فوق، دامنه و اهداف هرمنوتیک را تغییر مى دهند. هرمنوتیک در آغاز راه، به دنبال یافتن روشى براى حصول فهم صحیح از متون دینى و کتاب مقدس بوده و سپس تفسیر مطلق متون را دنبال نموده و پس از آن، قاعده سازى و روش شناختى قاعده مند فهم متون را پى گیرى نموده است. از زمان دیلتاى، هدف اصلى هرمنوتیک، تدوین روشى براى به دست آوردن علوم انسانىِ معتبر گردید. در تمام این مراحل، کشف مراد متکلّم یا مؤلّف مهم تلقى مى شد; ولى از زمان هایدگر، گادامر، ریکور و دریدا، هرمنوتیک فلسفى تأسیس گردید و بدون توجه به صحت و سقم فهم، در صدد ارایه ى نگرش توصیفى و پدیدار شناختى نسبت به ماهیت فهم و شرایط حصول آن برآمدند. نتیجه ى سخن آن که هرمنوتیک، دو مرحله ى هرمنوتیک روش شناختى و هرمنوتیک فلسفى را سپرى کرده است; نوع اوّلِ هرمنوتیک نیز دامنه هاى مختلفى را گذرانده و در آغاز راه متون مقدس، در میانه ى راه مطلق متون و در انتهاى راه، مطلق علوم انسانى را تحت پوشش خود قرار داده است.
از مباحث گذشته روشن شد که شمول و عمومیت هرمنوتیک فلسفى، از انواع دیگر هرمنوتیک روش شناختى، گسترده تر است; زیرا هرمنوتیک فلسفى، تمام معارف بشرى و متون نوشتارى، گفتارى و متون تجسمى و تمام پدیدارها را شامل مى شود; ولى هرمنوتیک دیلتاى، تنها علوم انسانى و هرمنوتیک شلایرماخر، متون ادبى و هرمنوتیک کلادنیوس، متون مقدس دینى را در بر مى گیرند.
در یک تقسیم بندى دیگر، هرمنوتیک سه مرحله را پشت سرگذاشته است: مرحله ى اوّل، هرمنوتیک کلاسیک است که در صدد ارایه ى روش و منطق تفسیر متون مقدس و مطلق متون بوده است; مرحله ى دوم، هرمنوتیک رمانتیک است که با شلایرماخر آغاز به کار نموده و به جاى ارایه ى روش فهم، در صدد ارایه ى روش جلوگیرى از بد فهمى و سوء فهم بوده و با طرح تفسیر فنى و روان شناختى، آن را عرضه نموده است. پس از شلایرماخر، دیلتاى، هرمنوتیک رمانتیک را دنبال کرده و در عرصه ى علوم انسانى تعمیم داد. هرمنوتیک در این مرحله، از نهضت رمانتیسم قرن هیجدهم میلادى تأثیر پذیرفته است; و مرحله ى سوم، هرمنوتیک فلسفى است که با هایدگر در اوایل قرن بیستم شروع گردید و به کمک گادامر، ریکور و دریدا، استمرار یافت.
به نظر نگارنده، در عصر حاضر هر دو نوع هرمنوتیک یعنى هرمنوتیک روش شناختى ـ اعم از روش شناختى متون مقدس یا مطلق متون و یا مطلق علوم انسانى ـ و هرمنوتیک فلسفى، جهت تبیین ماهیت فهم و شرایط حصول آن، ضرورت دارد.
پی نوشت:
[1] . فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج 7، ص ص 398 و 400.


لینک دائم نظر شما () »»حمایت از مطلب »۱ کلیک