شبهه: برخى مى گویند: مولفان در مورد ولادت حضرت مهدى (علیه السلام) به هر روایتى ت

پاسخ:
1- احادیث مربوط به ولادت حضرت مهدى علیه السلام به جهت وجود برخى از سندهاى صحیح در میان آنها کافى است که سند روایات دیگر که از ضعف برخوردارند ، تقویت کند ، و این مسلکى است که مورد قبول محدثین شیعه و اهل سنت واقع شده است . (1)
2- احادیثى که درباره مسائل مسلم اعتقادى و کلامى است از آن جهت که نزد شیعه ثابت بوده و به تاءیید قطعى عقل نیز رسیده است ، راویان آن مورد جرح و تعدیل قرار نگرفته اند ، و به طور کلى احتیاجى به آن نبوده است ، که از آن جمله مى توان به احادیث مهدویت اشاره کرد.
3- احادیث ولادت حضرت مهدى علیه السلام که به دلالت مطابقى یا تضمنى یا التزامى دلالت بر ولادت حضرت دارد از حد لازم تواتر فراتر رفته است . لذا به جهت آنکه مفید یقین است احتیاج به بررسى سندى ندارد. خبر متواتر نقل جماعت کثیرى است که اتفاقشان بر دروغ ، محال است و مى دانیم که در خبر متواتر لازم نیست که هر یک از راویان حدیث از ثقات و عدول باشند بلکه مى توان از راه تراکم احتمالات به یقین رسید.
4- شخص متتبع بعد از ملاحظه وضع سیاسى عصر امام عسکرى علیه السلام و قبل و بعد از آن پى مى برد که یکى از عوامل جهالت حال راویان احادیث ولادت حضرت مهدى علیه السلام همان فشارهاى سیاسى بوده که از طریق حاکمان ظلم و جور بر شیعیان وارد شده است و لذا بسیارى از راویان خود را با اسامى مستعار معرفى مى کردند تا شناخته نشوند ، خصوصا با در نظر گرفتن اینکه برخى از راویان از مناطق دور به سامرا مى آمده و در مورد حضرت سؤ ال مى کردند و براى دیگران نقل مى نمودند.
پی نوشت:
1. سلسلة الاحادیث الصحیحه ، ناصر الدین البانى ، ج 4 ، ص 358.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران

/ 0 نظر / 6 بازدید