سیاست کشف حجاب رضاخان به تحریک چه کسانی اعمال شد؟ این سیاست قبلا کجا امتحان شده

پاسخ:
سیاست کشف حجاب
کشف حجاب که یک تهاجم بنیادى به فرهنگ اسلامى محسوب مى‏شود طرحى استعمارى بود که رضاخان مجرى آن بود. استعمار در پى یافتن راه‏هاى تهاجم به فرهنگ غنى و انسان ساز اسلام و مقابله با گسترش تعالیم مقدس این آیین الهى، سیاست شیطانى «اسلام زدایى» را در سه کشور افغانستان، ترکیه و ایران به مورد اجرا گذاشت و مبارزه اى جدى و پى گیر را با مظاهر اسلام و هرچه که رنگ و صبغه دین و دین باورى داشت، آغاز کرد امان الله خان در افغانستان مأموریت یافت با فرهنگ اسلامى مبارزه و راه را براى ترویج و گسترش جلوه‏هاى مبتذل فرهنگ غرب هموار کند. در ترکیه این ماموریت استعمارى به مصطفى کمال پاشا معروف به آتاتورک سپرده شد و او با عزمى جزم ضمن مقابله مستقیم با اسلام، کشورش را براساس الگوهاى از قبل تعیین شدة غربى اصلاح کرد و فساد هرزگى و لاقیدى را به بدترین وجه گسترش داد.
رضاخان نیز در ایران مأمور اسلام زدایى و آماده سازى زمینه‏ها و شرایط ترویج و رونق فرهنگ مبتذل غرب شده. به دنبال طرح هاى از قبل پیش بینى شده، آتاتورک رئیس جمهور ترکیه رسما از رضاخان دعوت به عمل آورد و رضاخان با مسافرت به ترکیه بیش از پیش شیفته و فریفته فرهنگ و مظاهر غربى گردید و اقدامات آتاتورک به شدت در روح او تأثیر نهاد و در همان جا تصمیم گرفت که پس از بازگشت به ایران، با شدّت هرچه تمام تر به تغییر و تحول در آداب و رسوم و لباس مردم ایران بپردازد و کشور را سرتاسر همه غربى کند. «رضا شاه با مطرح کردن تغییر لباس و کلاه، مبارزه آشکار و علنى خود را با اسلام آغاز کرد او پس از اجبارى کردن استفاده از کلاه اروپایى (شاپو)، به مسئله تغییر لباس و کشف حجاب پرداخت.
با مطرح شدن کشف حجاب و از سر برداشتن چادر که نشانة عفاف و پاکى و وسیله صیانت و پاسدارى از ناموس و شرف زن مسلمان محسوب مى‏شد مخالفت مردم متدین آغاز شد. مخالفت ها و مبارزات مردم مسلمان با دستگیرى روحانیون و کشتار مردم سرکوب گردید و بدین ترتیب زمینه‏هاى مناسب بر مطرح کردن علنى و گستردة منع حجاب آماده شد. با این وصف رضاخان و دار و دسته اش، تصمیم مى‏گیرند ابتدا از دربار شروع کنند و باکشف حجاب خانوادة سلطنتى و وزیران، راه را براى گسترش بى‏حجابى و فحشاى عمومى هموار سازند. محمود جم نخست وزیر مزدور و خاین وقت، در پاسخ به رضا شاه که مى‏پرسد: «چطور است این تحول را از اندرون دربار شروع کنیم» گفت:
«اگر اجازه بفرمایید در روز افتتاح دانشسراى مقدماتى تهران علیاحضرت ملکه و علیا حضرت شاهدخت‏ها به اتفاق اعلى حضرت در محل جشن حاضر شوند. ضمنا به همه بانوان وزرا و رجال نیز دستور خواهیم داد که بدون حجاب در این جشن حضور یابند».
رضاشاه این طرح را پذیرفت و قرار شد که آن را در هیأت دولت مطرح و به تصویب برسانند. او در جلسه هیأت دولت گفت: «شرکت همسر و دختران من در جشن افتتاح دانشسراى مقدماتى، باید سرمشقى براى همه زنان و دختران ایرانى به خصوص خانم هاى شما وزراى مملکت باشد. ممکن است ابتدا این عمل سروصدا و جنجال زیادى به پا کند، ولى به هرحال کارى است که باید انجام بشود. ما با هوچى بازى و تعصّب‏هاى خشک نمى‏توانیم کاروان ترقّیات مملکت را عقب نگه داریم. زن باید از این چادر سیاه آزاد بشود»
روز موعود فرا رسید. 17 دى ماه 1314 رضاشاه با همسرش و شمس و اشرف پهلوى که براى اولین بار حجاب از سر برداشته و با شکل جدید غربى در اجتماع ظاهر مى‏شدند وارد دانشسراى مقدماتى گشتند. بانوان وزیران نیز براى اولین بار بدون پوشش در مراسم افتتاح دانشسراى مقدماتى شرکت کردند.
پس از توزیع جوایز فارغ التحصیلان، رضاشاه به سخنرانى پرداخت و در بخشى از سخنانش اعلام کرد: «بى نهایت مسرورم که مى‏بینم خانم ها در نتیجه دانایى و معرفت، به وضعیت خود آشنا شده و پى به حقوق و مزایاى خود برده اند شما خانم ها این روز را یک روز بزرگ بدانید و از فرصت‏هایى که دارید، براى ترقى کشور استفاده کنید شما خواهران و دختران من: شما تربیت کننده نسل‏هاى آینده خواهید بود و شما هستید که مى‏توانید آموزگاران خوبى باشید و افراد خوبى از زیر دست شما بیایند»
بدین سان حجاب و
نجابت زن ایرانى به وسیلة رضاشاه هتک گردید و به جاى دروازة تمدن، دروازه فساد، هرزگى و بى بندوبارى بروى مردم ایران گشوده شد و غیرت و شرف مردان منکوب و ناموسشان در معرض دید و تماشاى دیگران قرار گرفت این آغاز کار و ابتداى راه بود. مراحل بعدى تأسیس عشرتکده‏ها، مراکز عیش و نوش و رقص و آواز و برهنگى و آزادى جنسى زنان و مردان بود و این سوغات بزرگ تمدن غرب، چه زود فراگیر شد و زنان و مردان ایرانى با ولع و اشتیاق تمام، حتى مشتاق تر از زنان و مردان دنیاى متعفن غرب، در سراشیبى سقوط در منجلاب فساد و فحشا قرارگرفته و به ابتذال و بى هویتى و شهوت گرایى محض مأنوس شدند
در این میان تنها زنان و مردان با ایمان بودند که از شرف و ناموس خویش در آن شرایط سخت و رنج زا صیانت و پاسدارى کرده و تحت تأثیر جاذبه‏هاى فریبنده جنسى که کارگزاران استعمار به تبلیغ و ترویج آن همت مى‏گماشتند قرار نگرفتند و پرورش دهنده نسل هایى شدند که امروز در اوج ایمان، صلابت و قدرت در مقابل همه دنیاى کفر و الحاد ایستاده و هر روز جبهة جدیدى فتح مى‏کنند.
رضاخان به روش «استعمار کهنه» یعنى، مقابله مستقیم و آشکار با فرهنگ اسلام به مبارزه پرداخت و چادر را از سر زنان برگرفت و فساد و بى بندوبارى را گسترش داد و. پس از وى پسرش محمدرضا با روش «استعمار نو» یعنى نه با حمله آشکار و علنى به مقدسات و حجاب و عفاف زنان، که استفاده از حجاب را آزاد گذاشت و در عین حال به طور مخفى و غیرمستقیم، با حجاب مبارزه کرد باید اذعان داشت که این روش بسیار مؤثّر و کارآمد و نتیجه بخش بود، به گونه‏اى که در طول دوران مرموز روشنفکران غرب زده و با استفاده از حربة «هنر» (قصه، شعر، نقاشى، موسیقى، فیلم، مجله، کتاب و حقایق آن سان بر مردم ایران مشتبه گردید که فساد جنسى، بى‏غیرتى، فحشا و تن فروشى زنان و دختران، «ارزش» و «آزادى» و «تمدن» و «پیشرفت» نام گرفت و ابتذال و پوچى و بى‏هویتى و از خودبیگانگى فراگیر شد(1)
پى‏نوشت‏
(1) ر. ک: روزنامه جمهورى، به نقل ازwww.eresaneh.com.

/ 0 نظر / 10 بازدید