آیا علماى انساب به ولادت فرزند امام عسکرى (علیه السلام) اعتراف نموده اند؟

پاسخ:
آرى ، گروهى از آنان معترفند که براى امام حسن عسکرى علیه السلام فرزندى به نام محمد و با القاب : حجت و مهدى و ... متولد شده است . اینک به اسامى برخى از آنها اشاره مى کنیم :
1- نسابه سهل بن عبدالله بن داوود بن سلیمان بخارى ، که معاصر عصر غیبت صغرا مى زیسته است . (1)
2- سید عمرى ، نسابه مشهور در قرن پنجم هجرى . (2)
3- فخر رازى شافعى ، نسابه قرن پنجم . (3)
4- نسابه قرن ششم مروزى ازورقانى . (4)
5- نسابه جمال الدین احمد معروف به ابن عنبه . (5)
6- نسابه ابوالحسن محمد حسین یمانى صنعانى زیدى ، نسابه قرن یازدهم . (6)
7- محمد امین سویدى . (7)
8- محمد ویس حیدرى سورى . (8)
9- علامه نسابه سید محمد بن حسین بن عبدالله حسینى سمرقندى مدنى . (9)
10- شریف انس کتبى حسنى در تعلیقه بر کتاب((تحفة المطالب)). (10)
11- علامه نسابه سید محمد بن احمد بن حمید الدین نجفى (11)
12- علامه نسابه شریف انس کتبى حسنى . (12)
پی نوشتها:
1- سر السلسلة العلویة ، ص 39 و 40.
2- المجدى فى انساب الطالبین ، ص 130.
3- الشجرة المبارکة فى انساب الطالبیة ، ص 78 و 79.
4- الفخرى فى انساب الطالبین ، ص 8.
5- عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب ، ص 199.
6- روضة الالباب لمعرفة الانساب ، ص 105.
7- سبائک الذهب ، ص 78.
8- الدررالبهیة فى الانساب الحیدریة و الاویسیة ، ص 73.
9- تحفة المطالب بمعرفة من ینتسب الى عبدالله و ابى طالب ، ص 54 و 55 ، چاپ ریاض .
10- تحفة المطالب بمعرفة من ینتسب الى عبدالله و ابى طالب ، ص 55 ، چاپ ریاض .
11- بحرالانساب ، ص 39 ، چاپ ریاض .
12- الاصول فى ذریة البضعة البتول ، ص 97-100.
منبع : موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران

/ 0 نظر / 10 بازدید