آیا با اجماعى که شیعه قبول ندارد مى توان دلیل ولادت حضرت را اجماع قرار داد؟

پاسخ:
اولا:
شیعه اجماع را در صورتى که کاشف از دلیل معتبر باشد قبول دارد و آن را یکى از ادله استنباط مى داند حتى در مواردى هم مى تواند انسان را به یقین به مفاد خبر مجمعین برساند و اجماعى که در جامعه یعى وجود دارد از این قبیل جماع است .
ثانیا:
شیعه بر وجود و ولادت حضرت مهدى علیه السلام تنها به اجماع استدلال نمى کند. بلکه به ادله اى دیگر از قبیل ، عقل ، قرآن و روایات صحیح السند نیز نظر دارد.
منبع : موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران

/ 0 نظر / 6 بازدید