برخی می‌گویند قرآن تحریف شده. در مورد عدم تحریف قرآن ‏صحبت نمائید‎.‎

پاسخ:
قرآن کریم عین آن قرآنی است که از لب‌های مطهر رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه ‏و آله و سلم) رسیده است و آنچه که از لب‌های مطهر آن حضرت شنیده شده عین ‏چیزی است که خداوند بر قلب پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نازل کرده است ‏و آن چه که بر قلب‎ ‎او نازل شده عین آن چیزی است که از ذات اقدس اله تنزّل پیدا کرده ‏است. دلایل عقلی و نقلی متعددی بر این موضوع دلالت دارند‎.‎
دلیل عقلی مسئله این است که خداوند هرگز بندگان خود را بدون هادی و راهنما رها ‏نمی‌کند ”کَفی بِرَبّکَ هادیاً وَ نَصیراً“(١) اگر دینی خاتم ادیان و پیامبر این دین، خاتم انبیا ‏باشد و دین قابل تحریف باشد، معنایش این است که ذات اقدس اله از هدایت بشر ‏صرف نظر کرده است. برای این که کتاب و دینی فرستاده که این دین در دسترس حوادث ‏کم و زیاد گردیده و از سلامت و صحت آن کاسته شده است. پس دینی باطل است ‏یعنی خداوند بشر را به حال خود رها کرده است و این باحکمت او سازگار نیست.‏
دلیل نقلی خود قرآن کریم است. در سوره مبارکه حجر فرمود: ”إنّا نَحنُ نَزّلنا الذّکرَ وَإنّا لَهُ ‏لَحافِظُون“(٢) ما این قرآن را نازل کردیم و خود ما حافظ آن هستیم. در سوره‎ ‎فصّلت هم ‏فرمود: ”وَانّهُ لَکِتابٌ عَزیزٌ لا یأتیهِ الباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ ‏حَمیدٍ“(٣) این کتاب آسمانی از عزّت الهی برخوردار است، هیچ بطلانی در آن راه ندارد. ‏اگر قرار باشد قرآن تحریف شود، بیگانه به این قرآن راه یابد و چیزی از آن کم کند یا بر آن ‏بیفزاید، این قرآن بطلان‌پذیر می‌شود؛ در حالی که خدا درباره قرآن فرمود: ”لایَأتیهِ الباطِلُ ‏مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ“ نه در زمان نزول خود قرآن، نه بعد از نزول قرآن و نه بعد از ‏رحلت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) چیزی او را باطل نمی‌کند.‏
‏‏
‏(١) سوره‎ ‎فرقان، آیه ٣١.‏
‏(٢) سوره‎ ‎حجر، آیه ٩.‏
‏(٣)سوره‎ ‎فصلت، آیه ۴٢.

( آیةالله جوادی آملی )‏

/ 0 نظر / 6 بازدید