آیا ایمان به وجود امام زمان علیه السلام و ولادت او فرضیه اى فلسفى و ظنى است ؟

پاسخ:
خیر ، مساءله ایمان به وجود و ولادت حضرت مهدى علیه السلام گر چه پشتوانه عقلى و فلسفى قطعى دارد ، ولى ادله نقلى قرآنى و حدیثى نیز بر آن دلالت دارد.
نه تنها روایات فراوانى در حد تواتر بر ولادت حضرت دلالت دارد ، بلکه احادیث صحیح السند نیز این موضوع را تاءیید مى نماید. و نیز ادله نقلى فراوانى در حد تواتر بر وجود حضرت دلالت دارد که در موضع خود به آنها اشاره خواهیم کرد.
منبع : موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران

/ 0 نظر / 8 بازدید